O fakulteti

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko je bila ustanovljena 1. januarja 1996 po razcepitvi dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve novi fakulteti.

Sam študij računalništva se je na ljubljanski univerzi pričel že leta 1973, najprej kot usmeritev po 2. letniku študija elektrotehnike, od 1982 pa kot samostojni študij.

Leta 2014 se je Fakulteta preselila v novo stavbo na lokaciji Brdo pri Ljubljani. Ta je nastala kot rezultat večletne gradnje novih objektov Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Gre tudi za največji projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije ter največjo investicijo v zgodovini UL.


Predstavitveni film


Dejavnost

Glavna dejavnost Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vzgoja računalniških strokovnjakov različnih profilov. Oblike izobraževanja se razlikujejo med seboj po obsegu, zahtevnosti, načinu izvajanja in številu udeležencev. Poleg rednega izobraževanja skrbi fakulteta še za dopolnilno izobraževanje računalniških strokovnjakov, kot tudi strokovnjakov drugih strok, ki potrebujejo znanje informatike. Prav posebna in zelo osebna pa je vzgoja mladih raziskovalcev, ki se med podiplomskim študijem pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in znanstveno delo.


Infrastruktura

Fakulteta za računalništvo in informatiko ima 9 predavalnic in 13 računalniških učilnic z več kot 170 osebnimi računalniki. Večina računalnikov je povezanih v mrežo in imajo dostop do interneta. Fakulteta za računalništvo in informatiko si s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo deli veliko predavalnico ter knjižnico, v kateri je bogata zbirka knjig in strokovnih revij, omogoča pa tudi iskanje informacij po različnih podatkovnih zbirkah.


Študijski rezultati

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je do sedaj zaključilo študij 3208 diplomantov na dodiplomskih študijskih programih in na podiplomskih študijskih programih 389 magistrov znanosti ter 149 doktorjev znanosti.

Danes je na Fakulteti za računalništvo in informatiko vpisanih 1155 dodiplomskih in 180 podiplomskih študentov. Na FRI je zaposlenih okoli 106 učiteljev in asistenov, 52 raziskovalcev in 28 oseb v administraciji in tehnični podpori.

 Slika nove zgradbe fakultete na lokaciji Brdo v Ljubljani