Osnovni podatki


Vodstvo

Dekan: prof. dr. Bojan Orel
Tajnik: Nives Macerl
Prodekan za pedagoško dejavnost: prof. dr. Zoran Bosnić
Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Tomaž Curk
Prodekan za razvojna vprašanja:
doc. dr. Veljko Pejović
Prodekan za gospodarske zadeve: doc. dr. Mojca Ciglarič


Naslov

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko
Večna pot 113
SI-1000 Ljubljana
Slovenija


Splošni kontakti

Hišna centrala:

(01) 479 8000
051 309 751

Dekanat: (01) 479 8100
Tajnica dekana: (01) 479 8100
Študenski referat: (01) 479 8118
Mednarodna pisarna (01) 479 8249
Služba za komuniciranje: (01) 479 8110
Knjižnica: (01) 476 8215
Fax: (01) 2419 350

 

E-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si
Študentski referat: studinfo@fri.uni-lj.si
Kadrovska služba: kadrovska@fri.uni-lj.si
Služba za komunikacije: sk@fri.uni-lj.si
Računalniški center: it@fri.uni-lj.si
Finančno računovodska služba: racunovodstvo@fri.uni-lj.si
Mednarodna pisarna: international.office@fri.uni-lj.si

» Seznam osebja s kontakti 

 


Ostalo

Številka računa: 01100–6030708768  odprt pri UJP
ID za DDV: SI67909027
Matična številka: 1627023

Spletno mesto: http://www.fri.uni-lj.si