prof. dr. Igor Kononenko

Igor Kononenko je diplomiral leta 1982, magistriral leta 1985, in doktoriral leta  1990 iz računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani. Je redni porofesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Je predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje in predstojnik Katedre za umetno inteligenco na isti fakulteti. Njegova raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže in kognitivno modeliranje. Je (so)avtor 210 člankov na teh področjih ter 10 učbenikov. Je član uredniškega odbora revij Applied Intelligence Journal (Kluwer Ac. Publ.) in Informatica Journal, dvakrat je bil predsednik programskega odbora Mednarodne kognitivne konference v Ljubljani. Poleg umetne inteligence ga zanima tudi naravna inteligenca: samozdravljenje, komplementarna medicina, meditacija, relacija med znanostjo in duhovnostjo in duhovna modrost.

Je soavtor knjige (skupaj z Matjažem Kukarjem) MACHINE LEARNING AND DATA MINING: Introduction to Principles and Algorithms, ki je izšla pri angleški znanstveni založbi Horwood Publishing, ter soavtor knjige (skupaj z Ireno Roglič Kononenko) UČITELJI MODROSTI.

Govorilne ure:
po dogovoru (email)
Predmeti:

Projekti

Tekoči projekti

Zaključeni projekti


Izbrane objave


I.Kononenko, M.Kukar (2007) Machine learning and data mining : introduction to principles and algorithms. Chichester: Horwood Publishing, . XIX, 454 pages.
 
I.Kononenko (2007) Objective science and subjective spirituality are complementary. Invited lecture. In: KONONENKO, Igor (ur.). Proceedings of measuring energy fields : international scientific conference, Kamnik, Tunjice, 13-14 October 2007. Kamnik: Zavod Zdravilni gaj, 2007, str. 117-124.
 
L.Šajn, M.Kukar, I.Kononenko, M.Milčinski (2007) Computerized segmentation and diagnostics of whole-body bone scintigrams. Comput. med. imaging graph., 31(7):531-541.
 
M. Robnik Šikonja,  I.Kononenko (2005) Reliable feature evaluation in classification and regression. V: LIU, John X. (ur.). Control and learning in robotic systems. New York: Nova Science Publishers, str. 281-319.
 
L.Šajn, M.Kukar, I.Kononenko, M.Milčinski (2005) Computerized segmentation of whole-body bone scintigrams and its use in automated diagnostics. Computer programs and methods in Biomedicine,  80:47-55.
 
A. Sadikov, I.Bratko, I.Kononenko (2005) Bias and pathology in minimax search. Theoretical Computer Science,  349(2):268-281.
 
M. Bevk, I.Kononenko (2005) Towards symbolic mining of images with association rules: Preliminary results on textures. Intelligent Data Analysis, 10(4): 379-393
 
M. Robnik Šikonja,  I.Kononenko (2003) Theoretical and empirical analysis of ReliefF and RReliefF. Machine Learning.  53:23-69.
 
I.Kononenko (2001) Machine learning for medical diagnosis: History, state of the art and perspective, Invited paper, Artificial Intelligence in Medicine - ISSN 0933-3657,    vol. 23, no. 1, pp. 89-109.
 
Kononenko I., & Hong S.J. (1997) Attribute selection for modelling, Future Generation Computer Systems, 13(2-3):181-195
 
 I.Kononenko, I.Bratko, M.Kukar (1997) Application of machine learning to medical diagnosis. In R.S.Michalski, I.Bratko, and M.Kubat (eds.): Machine Learning, Data Mining and Knowledge Discovery: Methods and Applications, John Wiley & Sons.
 
I.Kononenko, E.Šimec, M.Robnik (1997) Overcoming the myopia of inductive learning algorithms, Applied Intelligence, 7:39-55.
 
I. Kononenko (1993) Inductive and Bayesian learning in medical diagnosis, Applied Artificial Intelligence, Vol. 7, pp. 317-337.
 
I. Kononenko and I. Bratko (1991) Information based evaluation criterion for classifier's performance, Machine Learning Journal, Vol.6, pp.67-80
 
I. Kononenko (1989) Bayesian Neural Networks, Biological Cybernetics Journal Vol. 61, pp. 361-370.
 
B.Cestnik, I.Kononenko, I.Bratko (1987) ASSISTANT 86: A knowledge elicitation tool for sophisticated users, In: I.Bratko, N.Lavrač (eds.): 'Progress in machine learning', Sigma Press.

Podiplomski študenti

Erik Štrumbelj (razlaga posameznih predikcij v klasifikaciji in regresiji) doktoriral 2011
Darko Pevec (ocenjevanje zanesljivosti posameznih predikcij v regresiji) doktoriral 2013
Petar Vračar (modeliranje poteka športnih tekmovanj)
Ercan Canhasi (multidocument summarization)
Domen Košir (profiliranje spletnih uporabnikov)
Boris Petelin (rudarjenje prostorskih podatkov)
Miha Drole (Induktivno logično programiranje)

Igor Kononenko

prof. dr. Igor Kononenko

T: +386 1 479 8230
F: +386 1 4264 647