Verjetnost in statistika

Definicija verjetnosti, slučajne spremenljivke in vektorji, diskretne in zvezne porazdelitve, matematično upanje, disperzija in višji momenti, karakteristične funkcije, zaporedja slučajnih spremenljivk in slučajni procesi, osnovna naloga statistike, ocenjevanje parametrov, testiranje statističnih hipotez, analiza variance, kovariance in linearne regresije. 


Izvajalci

prof.dr. Aleksandar Jurišić , nosilec

Šifra predmeta

20116

Kreditne točke

6


Cilji predmeta

Predstaviti osnove teorije verjetnosti in njeno uporabo v statistiki, predstaviti osnove statistike.