Kriptografija in računalniška varnost

 Na vseh področjih komunikacij se pojavljajo standardi (IEEE, IETF, ATM) za kriptografsko zaščito. Kriptografske tehnike javnih ključev uporabljamo danes pri elektronski pošti, faksih, za zaščito proti virusom, pri elektronskem denarju, protokolih za internet, brezžičnih telefonih, kabelski televiziji, če omenimo samo nekaj primerov uporabe. Namen tega tečaja je splošen uvod v kriptografijo in osvetlitev njenih pomembnejših raziskovalnih dosežkov v zadnjih dvajsetih letih. Obravnavali bomo čim več tem z naslednjega seznama: klasični tajnopisi, simetrična kriprografija - Fiestelov tajnopis DES (Data Encryption Standard) in IDEA, javna kriptografija - RSA in ElGamal, injektivne funkcije in z njimi povezani problemi iz teorije števil (testiranje praštevilskosti, faktorizacija števil, diskretni logaritem), digitalni podpisi (Digital Signature Standard, enkratni podpisi, slepi podpisi in podpisi, ki jih ne moremo zanikati), zgoščevalne funkcije in celovitost (integriteta) podatkov, protokoli za izmenjavo ključev, protokoli za identifikacijo, generator psevdonaključnih števil, drugi protokoli (elektronski denar, shema elektronskih volitev, mentalni poker, sheme za delitev skrivnosti, kode za overjanje, vizualna kriptografija, dokaz brez znanja), širši pogled na kriptografijo - varnost informacij.


Izvajalci

prof.dr. Aleksandar Jurišić , nosilec

Šifra predmeta

I.22