Večpredstavitvene tehnike

Načini predstavljanja informacij (uporaba grafike in zvoka; animacija, simulacija, interakcija, navidezna resničnost). Računalniška orodja za predstavljanje informacij (pregledovalniki, reprodukcijski programi). Računalniška orodja za pripravo večpredstavitvenih gradiv (orodja za pripravo slikovnega, zvočnega in video gradiva, pomen podatkovja, formati gradiva, konverzije gradiv). Kriteriji pri oblikovanju grafičnih predstavitev (estetski, psihološki; pomen barve, dispozicija gradiva, namembnost). Tehnike prenosa večpredstavitvenih gradiv na daljavo, uporaba večpredstavitvenih tehnik v porazdeljenem okolju (telekonference) Tehnike in problemi nastajanja in razširjanja večpredstavitvenih gradiv. Smeri razvoja večpredstavitvenih tehnik.


Izvajalci

prof.dr. Saša Divjak , nosilec

Šifra predmeta

I.30

Zunanja povezava

http://lgm.fri.uni-lj.si/mmedia/