Statistika in analiza podatkov

Proučevanje množičnih pojavov. Statistično opazovanje. Urejevanje statističnega gradiva. Frekvenčne distribucije. Časovne vrste. Statistične metode. Vzorčenje. Nacionalni in mednarodni informacijski sistemi in baze podatkov: kazalci družbeno ekonomskega razvoja, poslovne in tržne informacije; znanstvenotehnološke in referalne(bibliografske) baze podatkov. Analiza in primerjalna analiza podatkov. Statistična raziskovanja. Modeli, predvidevanje in napovedovanje razvoja.


Izvajalci

prof.dr. Aleksandar Jurišić , nosilec

Šifra predmeta

70028

Kreditne točke

4,5


Cilji predmeta

Predstaviti kategorije statistike in njihovo vlogo v poslovanju.