Računalniški praktikum

  • osnove uporabniških vmesnikov
  • operacijski sistemi
  • urejanje tekstov (vizualno in logično)
  • računalniška grafika (rasterska in vektorska)
  • predstavitve
  • matematični programi (numerični in simbolični)
  • oblikovanje spletnih strani
  • izbira in kombiniranje ustreznih programskih paketov (glede na namen, kompatibilnost in dostopnost).

Izvajalci

izr. prof. dr. Peter Peer , nosilec
as.mag. Miha Peternel , koordinator asistentov
dr. Jaka Krivic , asistent
viš. pred.dr. Borut Batagelj , asistent
as.dr. Luka Fürst , asistent
uni. dipl. ing. Aleš Štimec , asistent
uni. dipl. ing. Tadej Zupančič , asistent

Šifra predmeta

20167

Kreditne točke

4,5


Predmetnik in osnovno gradivo

Povezave