Stari dodiplomski študij


Študij traja štiri leta in obsega šest semestrov predavanj in vaj, ki jim sledi semester praktičnega izobraževanja, študij pa se zaključi z diplomskim semestrom. Prva dva semestra, namenjena predvsem pridobivanju temeljnih znanj, sta skupna za vse študente, nato pa se študij razdeli na tri smeri – informatiko, logiko in sisteme ter programsko opremo.

Na smeri informatika se študenti seznanijo s tipično informacijskimi temami, kot so informacijski sistemi in njihov razvoj, pridobijo pa tudi nekaj znanj iz ekonomske in poslovne sfere (organizacijska teorija, vodenje projektov in računovodstvo).

Smer računalniška logika in sistemi nudi študentom znanja s področja strojne opreme – logike strojne opreme – logičnih struktur, digitalne tehnike in organizacije računalniških sistemov, seznanijo pa se tudi z modeliranjem, vrednotenjem in snovanjem sistemske programske opreme.

Programska oprema je smer, na kateri se študentje seznanijo z razvojem programske opreme, vse od sistemske do aplikativne. Spoznajo tudi prevajalnike in operacijske sisteme, še posebej zanimivi temi pa sta računalniška grafika in umetna inteligenca. Zato, da se lahko študenti po končanem študiju takoj produktivno vključijo v delo, pa pred diplomo opravijo še enosemestrsko praktično izobraževanje v enem izmed izbranih podjetij ali ustanov pod mentorjevim vodstvom.

Zadnji vpis v ta študij je bil v šolskem letu 2008/09, študenti, vpisani v letu 2009/10 in kasneje pa študirajo po novem, bolonjskem programu.

Zadnji rok za diplomo po tem programu je 30. september 2016.