VSŠ


Splošna
Predmet Zimski* Poletni* ECTS
Tuji jezik 0-3-0    3,5 
Osnove programiranja I (do študijskega leta 2008/2009) 3-0-3   
Osnove računalniške arhitekture I 3-0-3   
Diskretne strukture 3-3-0  3-3-0  14,5 
Uporabniška programska oprema   1-0-4  5,5 
Osnove programiranja II (do študijskega leta 2008/2009)   3-0-3  7,5 
Osnove računalniške arhitekture II   3-0-3  7,5 
Analiza I VSP   3-1-2  7,5 
* Ur na teden (predavanja / akademske vaje / laboratorijske vaje)
**** Predmet se ne izvaja v š. l. 2014/2015.
*** Predmet se izvaja v angleščini, če so na predmet vpisani tuji študenti.