Tretja stopnja

 

FRI izvaja doktorski študijski program Računalništvo in informatika. Poleg tega sodeluje pri izvajanju Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, katerega koordinatorka je Biotehniška fakulteta UL. Na teh straneh je predstavljen naš osnovni program Računalništvo in informatika.

Doktorski študij Računalništvo in informatika

Bolonjski doktorski študijski program Računalništvo in informatika se izvaja od študijskega leta 2009/2010. Študij je namenjen poglabljanju znanja računalništva in urjenju v raziskovalnem delu. Priporočamo ga tako študentom, ki nameravajo ostati v akademski sferi kot tistim, ki bodo opravljali zahtevnejša razvojno-inovacijska dela v računalniški industriji. Študij se v celoti izvaja v angleškem jeziku.


 

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program 3. stopnje računalništvo in informatika se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program 2. stopnje,
 • kdor je končal študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali  kdor je končal drugi enoviti magistrski študijski programi, ki je ovrednoten s 300 ECTS kreditnimi točkami (ECTS),
 • kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejet pred 11. 6. 2004),
 • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil),
 • magistranti dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS.  

Pogoji za napredovanje po programu

Za prehod v drugi letnik mora imeti študent opravljenih najmanj 55 ECTS, od tega 20 ECTS iz naslova organiziranih oblik študija, ki obvezno vključujejo naslednje predmete prvega letnika:

 • 1 poglobljeni predmet (5 ECTS),
 • Veščine v znanstvenem delu I (5 ECTS),
 • Seminar I in Seminar II (10 ECTS),
 • vsaj 35 ECTS raziskovalnega dela.

Za prehod v tretji letnik mora študent opraviti obveznosti v skupnem obsegu vsaj 115 ECTS, ki vključujejo:

 • uspešno opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 ECTS),
 • uspešno opravljeno raziskovalno delo v drugem letniku  (40 ECTS),
 • uspešno opravljen poglobljeni predmet iz drugega letnika (5 ECTS),
 • uspešno opravljena Seminar III in Seminar IV iz drugega letnika (10 ECTS),
 • odobreno temo doktorske disertacije.

Za izpolnitev zadnjega pogoja mora študent oddati obrazec »Prijava teme doktorske disertacije«.