STEROLTALK: Functional genomics of complex regulatory networks from yeast to human: cross talk of sterol homeostasis and drug metabolism

Naročnik (šifra): Evropska komisija (LSHG-CT-2005-512096)
Tip projekta: Evropski projekt iz okvirnega programa Evropske komisije
Trajanje projekta: 2005 - 2008

Sodelavci na projektuV projektu STEROLTALK se raziskuje možnosti razvoja metod, ki bi s pomočjo orodij funkcijske genomike, treh modelnih organizmov (kvasovka, miš, človek) in bioinformatike predlagali in silico modele na področju metabolizma zdravil in homeostaze sterola. FRI v projektu sodeluje kot partner z znanji s področja bioinformatike. V projektu so naša vloga razvoj ustreznih orodij za obdelavo podatkov o ekspresijah genov in orodij za odkrivanje regulacijskih mrež.

 

Projekt financira Evropska unija v sklopu 6th Framework Programme (2005-2008).