Preventivni učinki antioksidantov na razvoj hiperlipidemije in ateroskleroze pri živalskem modelu genetsko pogojene debelosti

Naročnik (šifra): Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za zdravje (V3-0365)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2006 - 2008

Sodelavci na projektuDebelost in z njo povezane bolezni (npr. hiperlipidemija, ateroskleroza) postaja v svetu in tudi v Sloveniji vse večji zdravstveni problem. Pričakovanja, da bi ta problem lahko reševali z učinkovitimi zdravili proti debelosti ali z občutno spremembo življenjskega sloga populacije (več fizične aktivnosti, sprememba kvalitete in prehranske navade), so se izkazala za nerealna. Zato je raziskovanje učinka prehranskih dodatkov, ki bi ublažili nekatere negativne učinke debelosti, predvsem pri delu populacije z močno genetsko predispozicijo, aktualno in utemeljeno. V predlaganem projektu bomo preverili učinek antioksidantov koencima Q in vitamina E na bolezenski fenotip debele linije miši (linija F), ki ponazarja najpogostejšo (poligeno) obliko genetsko pogojene debelosti.

V projektu združujemo raziskovalne skupine iz treh članic Univerze v Ljubljani: skupine prof. Horvata (BF, živalska biotehnologija in genomika), prof. Salobirja (BF, prehrana), prof. Rozmanove (MF, biokemija homeostaze holesterola, transkriptomika) in prof. Zupana (FRI, bioinformatika, analiza podatkov). FRI sodeluje predvsem pri planiranju eksperimentov, statistični obdelavi podatkov, in bioinformatičnih analizah, ki bi predvsem raziskale genetske pogojenost debelosti.