Metode umetne inteligence za odkrivanje znanj v funkcijski genomiki

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS (J2-3387 (C))
Tip projekta: Temeljni oz. aplikativni projekt
Trajanje projekta: 2001 - 2004

Sodelavci na projektuCilj projekta je bil izdelava in uporaba novih pristopov umetne inteligence za odkrivanje znanja v funkcijski genomiki. Osredotočili smo se na odkrivanje funkcije genov iz eksperimentalnih, genetskih podatkovnih baz, pri čemer smo razvili metode za gradnjo genskih mreže iz podatkov o mutantih, ter odkrivali relacije med DNA zapisom gena in njegovo ekspresijo. Pristopi odkrivanja znanja so temeljili na abdukciji, t.j. pristopau umetne inteligence, ki uporablja predznanje za določitev hipoteze, s katero lahko razložimo eksperimentalne podatke. Metode, razvite v projektu, smo uporabili za analizo podatkov o amebi Dictyostelium discoideum in kvasovki Saccharomyces cerevisiae. Osnovni rezultati zaključenega projekta so bile nove metode namenjeni analizi podatkov o mutantih,  spletna aplikacija GenePath, ki se je med drugim uvrstila na seznam spletnih aplikacij, ki jo urejuje revija Science, odprtokodna programska oprema komponente odprte kode kot prosto dostopna implementacija teh metod, ter vrsta inovativnih aplikacij na področju funkcijske genomike in sistemske biologije.