Obvladovanje tehničnih in gospodarsko-družbenih vidikov Interneta stvari v slovenskem okolju

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) (V2-1022)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2010 - 2011

Sodelavci na projektuProjekt Obvladovanje tehničnih in gospodarsko-družbenih vidikov Interneta stvari v slovenskem okolju (OTGDV-ISt) ima za cilj celovito raziskati, analizirati in identificirati trende in akcijske korake pri obvladovanju interneta stvari (ISt) v Sloveniji. Projekt bo pokril področja relevantnih tehnoloških vidikov (razpoložljive in porajajoče se tehnologije, standardi), neposrednih in izvedenih področij uporabe in učinkov, vidikov varnosti in zasebnosti, vpliva na gospodarstvo in kritične infrastrukture ter družbo širše, nadalje vpliva na okolje in porabo energije, ter vpliva na zakonodajo.