Razpoznavanje ljudi po načinu hoje

Tip projekta: Drugi projekti
Trajanje projekta: 2011 - 2014


Na projektu se ukvarjamo z opazovanjem gibanja (hoje) ljudi zajetega z video kamero in s pomočjo tehnik računalniškega vida iščemo značilnosti gibanja, ki so unikatne za vsakega posameznika ter hkrati predstavljajo osnovo za klasifikacijo in razpoznavanje. Tovrstna identifikacija ima prednost pred drugimi vrstami biometrik predvsem zaradi zmožnosti razpoznavanja na daljavo brez aktivnega sodelovanja posameznika. Izzive predstavljajo raznorazni zunanji (spremembe pogleda, smeri, hitrosti gibanja…) in notranji faktorji (bolezni, starost,…) , ki kakorkoli vplivajo na gibanje ter dejstvo, da danes ni točno znano, do kolike mere so posameznikove značilnosti gibanja unikatne. 

Poglaviten cilj naših raziskav je razvoj »state-of-the-art« metode za razpoznavanje ljudi po načinu hoje, ki bo ustrezno obravnavala omenjene probleme z inovativno uporabo obstoječih pristopov in aktivnim vključevanjem zadnjih odkritij o človeškem gibanju. S pomočjo razvite metode bomo zasnovali in izdelali prototip modela za razpoznavanje značilnosti gibanja, ki bo omogočal avtomatski zajem parametrov gibanja iz video posnetkov in vrednotenje le-teh v smislu izvajanja biometrične identifikacije.

Partner: Mega M doo