Fleksibilen zapis rezultatov analize slike

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS (Z2-6301)
Tip projekta: Temeljni oz. aplikativni projekt
Trajanje projekta: 2004 - 2006


Obstaja veliko sistemov, ki rešujejo podobne probleme (npr. iskanje obrazov), tudi na različnih nivojih (npr. na nivoju celega obraza ali na nivoju značilk obraza). Žal pa je integracija ali primerjava rezultatov različnih sistemov tudi zaradi neenotnega formata zapisa rezultatov težavna. Poleg samih slik bi lahko zapisali opis dejanske vsebine slike (ang. groundtruth) in postopoma dodajali rezultate obdelav različnih sistemov. To bi pomenilo lažjo primerjavo rezultatov in lažjo integracijo različnih nivojev procesiranja slik.

 

Zato nameravamo predlagati in implementirati  shemo za uniformiran zapis rezultatov analize slik, ki bo temeljila na jeziku XML.