Slovar znakovnega jezika gluhih

Tip projekta: Temeljni oz. aplikativni projekt
Trajanje projekta: 1995 - 2000


V okviru projekta je bil razvit multimedijski slovar slovenskega znakovnega jezika gluhih, ki je skupaj z učbenikom izšel na CDju leta 2001. Več o projektu si lahko preberete v:

F. Solina, S. Krapež, V. Komac, and A. Jaklič. Multimedia dictionary and synthesis of sign language. In M. Rahman Syed, editor, Design and Management of Multimedia Information Systems, pp. 268–281. Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2001.