Umetna inteligenca in inteligentni sistemi - skupina LKM

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS (P2-0209)
Tip projekta: Programska skupina
Trajanje projekta: 2004 - 2014


Razvojna dela LKM skupine:

  • Razvoj metod za ocenjevanje zanesljivosti predikcije pri klasifikaciji in regresiji, in njihova vključitev v obstoječe sisteme za strojno učenje.
  • Razvoj metode za  parametrizacijo slik in za iskanje znanja iz slik na različnih nivojih, ter njihova aplikacija na področjih medicinske diagnostike (npr. scintigrafija okostja in srčne mišice).
  • Razvoj algoritmov za ocenjevanje atributov, ki upoštevajo različne možne interakcije med atributi tako v regresiji kot v klasifikaciji, ter njihova integracija v obstoječe sisteme za strojno učenje in podatkovno rudarjenje.
  • Razvoj in praktična implementacija metodologije povezave strojnega učenja in podatkovnih baz, ki omogoča preprosto poganjanje algoritmov strojnega učenja na standardnih bazah podatkov.
  • Razvoj metod za razlago predikcij tako v klasifikaciji kot v regresiji ter aplikacije (npr. v medicinski prognostiki).