Strojno učenje verjetnosti z aplikacijami v spletnih portalih in medicinski diagnostiki

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS (BI-PT/06-07-004)
Tip projekta: Bilateralni projekt
Trajanje projekta: 2006 - 2008


Glavni namen projekta je izkoristiti komplementarne izkušnje obeh skupin v strojnem učenju in doseči sinergijo, ki bo koristila obema stranema. Pri tem so pomembne izmenjave znanja, izkušenj in spretnosti. V nadaljevanju označujemo sedanjo ekspertizo slovenske strani s S, portugalske pa s P.

Raziskovani cilji so predvsem naslednji:

  • raziskati trenutne pristope strojnega učenja verjetnosti (P) in jih izboljšati s tehnikami kombiniranja osnovnih klasifikatorjev (S), ter nato dobljene metode inovativno uporabiti na problemih iz medicine, ekonomije in analize spletnih podatkov (P in S)
  • razviti inkrementalne tehnike podatkovnega rudarjenja za ekstrakcijo uporabnih informacij iz podatkovnih tokov (P) ter testirati algoritme na problemu profiliranja spletnih uporabnikov (S)
  • raziskave inovativnih tehnik za zmanjševanje razsežnosti podatkov na velikih podatkovnih bazah (S) in njihova uporaba na problemu analize spletnega portala (S) in spletnega sistema za poučevanje (P).