Zanesljivo in razumljivo strojno učenje z aplikacijami v medicinski diagnostiki in bioinformatiki

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilateralni projekt
Trajanje projekta: 2005 - 2007


Do sedaj niti za ocenjevanje zanesljivosti klasifikacije niti za njeno razlago ne poznamo splošno uporabnih metod. Obstoječi pristopi so ponavadi tesno vezani na specifičen klasifikacijski algoritem. V zadnjem času sta se pojavili dve obetajoči metodi, transduktivni pristop za ocenjevanje zanesljivosti in nomogrami za razlago klasifikacij, vendar sta vezani na specifične metode in računsko neučinkoviti. V skupnem delu smo rešili nekatere od teh problemov in metodi tako približali temu, da bi bile splošno uporabne.