izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja

Raziskovalno delam na področjih strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in analitike, inteligentne analize podatkov, iskanja znanja iz podatkov, kognitivnega modeliranja, umetne inteligence in njihove uporabe. V okviru strojnega učenja me še posebej zanimajo ocenjevanje atributov, razlaga prediktorjev, cenovno občutljivo učenje, učenje verjetnosti, obdelava naravnega jezika, regresija, konstruktivna indukcija in statistične metode,(nekaj člankov, prosto dostopna programska oprema). Sem avtor ali soavtor okoli 50 publikacij. Moji članki so v mednarodnih publikacijah citirani več kot 100 krat.

Študentje pred zaključkom študija si lahko ogledajo teme diplomskih nalog, ki jih predlagam.

V prostem času med drugim tudi pišem, denimo mladinska knjiga Zeleni gral.


Govorilne ure:
Ob četrtkih od 9:00 - 10:00 v prostorih FRI na Jadranski 21, soba 2, ali po dogovoru preko elektronske pošte.
Predmeti:
Šifra izvajalca: 000533

Izobrazba

Leta 2001 sem doktoriral iz računalništva in informatike, leta 1997 magistriral in leta 1993 diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
 


Projekti


Izbrane objave

Marko Robnik-Šikonja, Koen Vanhoof: Evaluation of ordinal attributes at value level. Knowledge Discovery and Data Mining, 14:225-243, 2007 PDF

Marko Robnik-Šikonja: Improving Random Forests. In J.-F. Boulicaut et al.(Eds): ECML 2004, LNAI 3210, Springer, Berlin, 2004, pp. 359-370. PDF

Marko Robnik-Šikonja, Igor Kononenko: Theoretical and Empirical Analysis of ReliefF and RReliefF. Machine Learning Journal, 53:23-69, 2003. PDF

Marko Robnik-Šikonja, David Cukjati, Igor Kononenko: Comprehensible evaluation of prognostic factors and prediction of wound healing. Artificial Intelligence in Medicine, 29: 25-38, 2003.  PDF

Marko Robnik-Šikonja: Experiments with Cost-sensitive Feature Evaluation. In Lavrac et al.(eds): Machine Learning, Proceedings of ECML 2003, Springer, Berlin, 2003, pp. 325-336.  PDF

Igor Kononenko, Edvard Šimec, Marko Robnik-Šikonja: Overcoming the myopia of inductive learning algorithms with ReliefF. Applied Intelligence, 7:39-55 1997. postscript 


Marko Robnik-Šikonja

izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja

T: +386 1 4768 188
F: +386 1 4768 498