Prijave v prve letnike FRI za leto 2012/13

10. april 2012

Zanimanje za študij računalništva in informatike je letos še večji kot v prejšnjih letih.

Na spletnih straneh Prijavno-informacijske službe UL so objavljeni podatki o številu prvih prijav dijakov na študijske programe v letu 2012/2013. Zanimanje za matična prvostopenjska študijska programa FRI je letos še nekoliko večje kot prejšnja leta, študij na univerzitetnem programu RI je kot svojo prvo željo izbralo 221 dijakov, na visokošolskem strokovnem programu RI pa 263 dijakov. Na obeh programih smo razpisali po 150 vpisnih mest.

Manj pa je zanimanja za oba interdisciplinarna programa. Program IŠRM, kjer smo razpisali 40 vpisnih mest, je kot svojo prvo željo izbralo 26 študentov, kar je podobno kot v zadnjih nekaj letih. Program Upravna informatika je kot svojo prvo željo izbralo samo 15 dijakov, razpisanih pa je bilo 20 vpisnih mest.

Na FRI se že veselimo novih brucov!

Seznam novic