Osebje

Redni profesorji

Izredni profesorji

Docenti

Asistenti

Raziskovalci

Mladi raziskovalci

Upokojeni profesorji

Tehniški sodelavci

Zunanji izvajalci

Tajništvo

Dekanat

Služba za komuniciranje

Študentski referat

Koordinator praktičnega izobraževanja

Mednarodna pisarna

Finančna računovodska služba

Služba za raziskovalno dejavnost

Kadrovska služba

Računalniški center

Knjižnica

Vzdrževalci

Doktorski študenti – asistenti