VR
Links
Website
Vladislav Rajkovič
Collaborator
E: VLADISLAV.RAJKOVIC@fov.uni-mb.si
Publications

ČLANKI:

 • PETRIČ, Karl, PETRIČ, Teodor, KRISPER, Marjan, RAJKOVIČ, Vladislav. User profiling on a pilot digital library with the final result of a new adaptive knowledge management solution. Knowl. organ., 2011, vol. 38, no. 2, str. 96-113.
 • RAJKOVIČ, Vladislav. Group decision making : integrating different interests into a joint decision. Organizacija (Kranj), 2011, let. 44, št. 6, str. 175-178, doi: 10.2478/v10051-011-0018-5.
 • KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, RAJKOVIČ, Vladislav. The relevance of facilitation in group decision making supported by a simulation model. Syst. dyn. rev., 2011, vol. 27, no. 3, str. 270-293.
 • KOVAČ, Tatjana, RESMAN, Metod, RAJKOVIČ, Vladislav. The model for evaluating the influence of student participation on school quality. Napredak, 2010, god. 151, br. 3-4, str. 335-349.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Uroš, DINEVSKI, Dejan, JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluating patients' health using a hierarchical multi-attribute decision model. J. int. med. res., 2009, vol. 37, no. 5, str. 1646-1654.
 • CUNDRIČ, Andreja, KERN, Tomaž, RAJKOVIČ, Vladislav. A qualitative model for road investment appraisal. Transp. policy (Oxf.)., jul. 2008, vol. 15, no. 4, str. 225-231.
 • PIVK, Aleksander, CIMIANO, Philipp, SURE, York, GAMS, Matjaž, RAJKOVIČ, Vladislav, STUDER, Rudi. Transforming arbitrary tables into logical form with TARTAR. Data knowl. eng., 2007, vol. 60, no. 3, str. 567-595.
 • JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Uroš, RAJKOVIČ, Vladislav. A hierarchical multi-attribute system approach to personnel selection. Int. j. sel. assess., 2005, vol. 13, no. 3, str. 198-205.
 • RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Uroš, PORENTA, Aleš. Slovenski pregledovalnik mednarodne klasifikacije prakse zdravstvene nege = Slovene browser for international classification for nursing practice (ICNP). Obzor. zdrav. neg., 2004, letn. 38, št. 3, str. 193-197.
 • LESKOŠEK, Bojan, BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. The use of expert methods in the orientation of children into different sports. Acta Univ. Carol., Kinanthropol., 2002, vol. 38, no. 2, str. 33-44, tabele, graf. prikazi.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga, RAJKOVIČ, Vladislav, LESKOVAR, Robert, BITENC, Iztok, BERNIK, Mojca, RAJKOVIČ, Uroš. An information system for community nursing. Public health nurs. (Boston, Mass.), 2002, vol. 19, no. 3, str. 184-190.
 • TOMŠIČ, Blaž, RAJKOVIČ, Vladislav. Uporaba lupine ekspertnega sistema DEX v procesu načrtovanja delovanj. Bilt. Slov. vojs., 2001, letn. 3, št. 2, str. 57-65.
 • JEREB, Eva, RAJKOVIČ, Vladislav. Use of an expert system in personnel selection. Inf. manag., Jul./Dec. 2001, vol. 14, no. 3/4, str. 12-13, 24-25, 28.
 • BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systèmes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193.
 • BOHANEC, Marko, ZUPAN, Blaž, RAJKOVIČ, Vladislav. Applications of qualitative multi-attribute decision models in health care. International journal of medical informatics., 2000, vol. 58-59, str. 191-205.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. Multi-attribute decision modeling : industrial applications of DEX. Informatica (Ljublj.), 1999, vol. 23, spec. issue, No. 4, str. 487-491.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav, SEMOLIČ, Brane, POGAČNIK, Aljana. Knowledge-based portfolio analysis for project evaluation. Inf. manage., 1995, 28, št. 5, str. 293-302.
 • BOHANEC, Marko, URH, Božo, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluating options by combined qualitative and quantitative methods. Acta psychol., 1992, vol. 80, no. 1/3, str. 67-89.
 • BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. DEX : an expert system shell for decision support. Sistemica (Lima), 1990, vol. 1, str. 145-157.
 • RAJKOVIČ, Vladislav, BOHANEC, Marko, BATAGELJ, Vladimir. Knowledge engineering techniques for utility identification. Acta psychol., 1988, let. 68, št. 1/3, str. 271-286.
 • EFSTATHIOU, J., RAJKOVIČ, Vladislav. Multiattribute decision making using a fuzzy heuristic approach. IEEE trans. syst. man cybern., 1979, vol. 9, str. 326-333.
 • EFSTATHIOU, J., RAJKOVIČ, Vladislav. Multi-attribute using fuzzy, heuristic approach. Int. j. man-mach. stud., 1979, vol. 12, str. 141-156.

UČBENIKI:

 • JEREB, Eva, BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav. Dexi : računalniški program za večparametrsko odločanje : uporabniški priročnik. Kranj: Moderna organizacija, 2003. 91 str., graf. prikazi. ISBN 961-232-149-3.
 • KRAPEŽ, Alenka, RAJKOVIČ, Vladislav. Tehnologije znanja pri predmetu informatika : vodnik za izpeljavo sklopa tehnologije znanja, (Modeli poučevanja in učenja, Informatika). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. 92 str., ilustr. ISBN 961-234-440-X.
 • BRATKO, Ivan, RAJKOVIČ, Vladislav. Računarstvo s programskim jezikom Paskal, (Biblioteka Zanimljiva nauka). 2. izd. Beograd: Nolit, 1989. 391 str., ilustr. ISBN 86-19-01714-4.
 • BRATKO, Ivan, RAJKOVIČ, Vladislav. Računarstvo s programskim jezikom Paskal, (Biblioteka Zanimljiva nauka). Beograd: Nolit, 1986. 391 str., ilustr. ISBN 86-19-00914-1.

UREDNIŠTVO:

 • KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 439 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-631-62113-4.
 • RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), ŠUŠTERŠIČ, Olga (ur.). Informacijski sistem patronažne zdravstvene nege. Kranj: SZF, 1999. 86.
 • ŠUŠTERŠIČ, Olga (ur.), ŠLAJMER JAPELJ, Majda (ur.), CIBIC, Darja (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege : alfa verzija. Kranj: Moderna organizacija, 1998. 136 str., graf. prikazi. ISBN 961-232-026-8.
 • BOHANEC, Marko (ur.), KAPUS, Venceslav (ur.), LESKOŠEK, Bojan (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Talent : ekspertni sistem za usmerjanje otrok in mladine v športne panoge, Uporabniški priročnik, (Računalniško opismenjevanje). 2. natis. Ljubljana; Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997. 97 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-234-017-X.
 • BERKELEY, Dina (ur.), WIDEMEYER, George R. (ur.), BREZILLON, Patrick (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Context sensitive decision support systems. 1st ed. London [etc.]: Chapman & Hall, 1998. XI, 265 str., graf. prikazi. ISBN 0-412-83740-4.
More