Prosta delovna mesta za mlade raziskovalce

6. december 2011

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko vse zainteresirane obveščamo o prostih delovnih mestih za mlade raziskovalce.

Prosta delovna mesta so na voljo pri naslednjih mentorjih:

  • Prof. dr. Marko Bajec (Laboratorij za podatkovne tehnologije) - V laboratoriju za podatkovne tehnologije se ukvarjamo z zajemom, analizo, integracijo in vizualizacijo podatkov. Mladi raziskovalec bo usmerjen na raziskave s področja spletnega rudarjenja (ang. Web Mining). Cilj slednjega je avtomatizirano pridobivanje podatkov iz različnih spletno dostopnih virov. V kontekstu spletnega rudarjenja se bo mladi raziskovalec ukvarjal tudi z ekstrakcijo znanja iz dinamičnega toka podatkov (ang. Data stream mining).
  • Doc. dr. Janez Demšar (Laboratorij za bioinformatiko) - Premagovanje prekletstva dimenzionalnosti s pomočjo predznanja. Mladi raziskovalec bo raziskoval metode za analizo podatkov, pri katerih gre število dimenzij (spremenljivk) v tisoče in s tem bistveno presega velikost vzorca; primere takšnih podatkov najdemo v genetiki, analizi besedil, analizi slik, trženju in drugje.
  • Prof. dr. Branko Matjaž Jurič (Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov) - Mladi raziskovalec bo raziskoval področja računalništva v oblaku (Cloud Computing) v povezavi s storitveno orientiranimi arhitekturami (SOA). Specifično se bo raziskovalno področje nanašalo na inovativne pristope na področju PaaS (Platform-as-a-Service) v povezavi z razvojem storitveno-komponentnih arhitektur (SCA - Service Component Architecture).
  • Prof. dr. Blaž Zupan (Laboratorij za bioinformatiko) - Na vseh področjih življenja smo danes sposobni zbrati ogromno različnih vrst podatkov. Cilj raziskav mladega raziskovalca bo razvoj tehnik, ki lahko te podatke združujejo v napovedne modele in predvidijo, katere eksperimente bi bilo obetavno dodatno izvesti. Ena od možnih rešitev je razvoj  tehnik matričnih faktorizacij, ki bi poleg podatkov primerno upoštevale tudi domensko predznanje.
  • Akad. prof. dr. Ivan Bratko (Laboratorij za umetno inteligenco) – Novi mladi raziskovalec bo delal v širšem okviru tematike raziskovalnega programa Umetna inteligenca in inteligentni sistemi na temi, ki bo predvidoma povezana tudi z mednarodnim sodelovanjem laboratorija. Ožje področje doktorske raziskave bo strojno učenje s ciljem, da bodo rezultati učenja primerni ne le za računalniško uporabo,  temveč tudi neposredno za človeka, z upoštevanjem človekovega načina razmišljanja. Predvideni rezultati dela bodo tako uporabni za avtomatizirano izgradnjo inteligentnih poučevalnih sistemov (Intelligent Tutoring Systems).
  • Prof. dr. Aleš Leonardis (Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme) – predvidena tema s področja vizualnih spoznavnih sistemov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za 3,5 leta s predvidenim začetkom 1. 10. 2012. Delovna mesta bo razpisala Univerza v Ljubljani. Kandidatom priporočamo, da se čimprej obrnejo na zgoraj navedene potencialne mentorje ter se z njimi po možnosti dogovorijo o čimprejšnjem pričetku sodelovanja (npr. diplomska naloga, naloga za Prešernovo nagrado študentom).

Seznam novic