Osnove programiranja II (do študijskega leta 2008/2009)

  • Osnovne značilnosti programskega jezika C. Kazalci, polja in strukture. Delo z datotekami. Upravljanje pomnilnika.
  • Naprednejši koncepti programskega jezika Java. Grafika. Apleti. Razporejevalniki. Dogodkovni model. Rokovanje z izjemami. Datotečni vhod in izhod. Niti in animacije.

Izvajalci

doc.dr. Tomaž Dobravec , nosilec
viš. pred.dr. Alenka Kavčič , asistentka
doc.dr. Matija Marolt , asistent
doc.dr. Aleš Smrdel , asistent
as. Mitja Bezenšek , asistent za izredni študij

Šifra predmeta

70005

Kreditne točke

7,5


Cilji predmeta

Študenti naj bi v okviru tega predmeta pridobili programerska znanja in veščine, potrebne za sistemsko programiranje, ki ga bodo potrebovali pri naslednjih predmetih. S tem ciljem morajo pridobiti operativno poznavanje jezikov C in Java.

Dodatna gradiva

Povezave


Laboratorijske vaje

Povezave