Programiranje I (do študijskega leta 2008/2009)

 • Primer preprostega programa, postopek priprave programa, prevajanje in izvajanje.
 • Osnovni podatkovni tipi za predstavitev celih in realnih števil, znakov ter logičnih vrednosti.
 • Deklaracije konstant in spremenljivk.
 • Prireditveni stavek, pisanje izrazov, operatorji in njihova prioriteta.
 • Izbirni stavki.
 • Ponavljalni stavki.
 • Metode.
 • Razredi in objekti, konstruktorji, preoblaganje konstruktorjev.
 • Tabele.
 • Nizi.
 • Podprogrami za risanje.
 • Dedovanje in redefiniranje metod, dinamično povezovanje podprogramov.
 • Pisanje apletov in delo s komponentami grafičnega uporabniškega vmesnika.
 • Obravnavanje izjem.

Izvajalci

prof.dr. Viljan Mahnič , nosilec
as.dr. Roman Dorn , asistent
viš. pred.dr. Alenka Kavčič , asistentka
as.dr. Marko Poženel , asistent
doc.dr. Aleš Smrdel , asistent
uni. dipl. ing. Rok Štebe , asistent

Šifra predmeta

20004

Kreditne točke

7


Cilji predmeta

Pregled programskih jezikov s poudarkom na sodobnih programskih jezikih 3. generacije.