Programiranje II (do študijskega leta 2008/2009)

  • Osnovni koncepti in mehanizmi programskega jezika C.  Krmiljenje programskega poteka. Kazalci, polja in strukture. Osnovne vhodne-izhodne funkcije in delo z datotekami. Funkcije in prenos podatkov. Upravljanje pomnilnika. Predprocesor C in makro ukazi. Informativno o sistemskih klicih.
  • Uvod v objektno usmerjeno programiranje in v dogodkovni model programiranja.
  • Naprednejši koncepti programskega jezika Java. Grafika. Apleti. Razporejevalniki. Rokovanje z izjemami. Datotečni vhod in izhod. Niti in animacije. Rekurzija.
  • Programerjeva orodja, preiskušanje programov ter odpravljanje napak.
  • Informativno o zbirnem jeziku.

Izvajalci

prof.dr. Saša Divjak , nosilec
as.dr. Roman Dorn , asistent
viš. pred.dr. Alenka Kavčič , asistent
doc.dr. Matija Marolt , asistent
viš. pred.dr. Marko Privošnik , asistent

Šifra predmeta

20010

Kreditne točke

7


Cilji predmeta

Pridobiti programerska znanja in veščine, potrebne za programiranje, ki ga bodo potrebovali pri naslednjih predmetih. S tem ciljem morajo pridobiti operativno poznavanje jezikov C in java ter informativno, konceptualno poznavanje zbirnega jezika. Informativno morajo tudi spoznati uporabo sistemskih klicev. Spoznati morajo tudi uporabnost vizualnih programskih orodij.


Predmetnik in osnovno gradivo

Povezave


Laboratorijske vaje

Povezave