Programiranje in algoritmi

Cilj predmeta je razširiti znanje programiranja skozi spoznavanje tehnik programiranja, osnovnih pricipov načrtovanja in analize algoritmov na osnovnih in dinamičnih podatkovnih strukturah.

Vsebina predmeta (prof. Kononenko):(pribl. št. ur)

1) pregled predmeta (1)
2) programski jezik C (6)
3) iteracija in rekurzija (3)
4) analiza časovne zahtevnosti algoritmov (2)
5) abstraktni podatkovni tip in kolekcije (1)
6) kazalci in dinamične podatkovne strukture: seznami, drevesa (2)
7) osnovni abstraktni podatkovni tipi: seznam, množica,vrsta sklad (2)
8) reševanje problemov in algoritmi (4)
9) abstraktni podatkovni tip preslikava in zgoščene tabele (1)
10) javanske zbirke (kolekcije) (1)
11) abstraktni podatkovni tip drevo; primer: Izrazna drevesa (4)
12) abstraktni podatkovni tip slovar; iskalna drevesa: binarna,  AVL,  B-drevesa, Rdeče-črna drevesa (6)
13) abstraktna podatkovna tipa prioritetna vrsta in disjunktne množice (2)
14) abstraktna podatkovna tipa graf in usmerjeni graf (1/2)
15) osnovne implementacije grafov  (1/2)
16) iskanje najdaljših in najkrajših poti v usmerjenem grafu, minimalno vpeto drevo v neusmerjenem grafu (5)
17) razvoj programov in razhroščevanje (1)
18) niti in konkurenčno programiranje (3)
 

Vsebina predmeta Programiranje in algoritmi – prof, Divjak (pribl. št. ur)

1. Pregled predmeta (1)
2. Programski jezik C: sintaksa, orodja, vhod-izhod,polja, nizi (3)
3. Programski jezik C: Funkcije,  kazalci, dinamična alokacija, nizi, polja (3)
4. Programski jezik C: Delo z datotekami (formatirano, neformatirano) (2)
5. Programski jezik C: Knjižnice, C-jev predprocesor (1)
6. Razvoj programov in razhroščevanje (1)
7. Iteracija in rekurzija (1)
8. Reševanje problemov in algoritmi (3)
9. Analiza časovne zahtevnosti algoritmov (1)
10. abstraktni podatkovni tipi: množica, vrsta, sklad, preslikava, zgoščene tabele(1)
11. Kazalci in dinamične podatkovne strukture: seznami, drevesa (3)
12. Strukture, povezani seznami (C,  Java) (3)
13. Drevesa (binarna, iskalna,  AVL, Rdeče črna, B (C, Java) (3)
14. Več o objektno usmerjenem programiranju (2)
15. Java: obravnava izjem (1)
16. Java, vhodno izhodne operacije (2)
17. Abstraktni podatkovni tip in kolekcije (3)
18. Javanske zbirke (kolekcije)  generiki (3)
19. Niti in konkurenčno programiranje (1)
20. Grafika in animacija (2)
21. Programiranje mrežnih aplikacij (2)
22. Skriptno programiranje (2)
23. Programiranje na nivoju zbirnega jezika (1)
 


Izvajalci

prof.dr. Saša Divjak , nosilec
, nosilec
viš. pred.dr. Marko Privošnik , asistent pri prof. Divjaku
as.dr. Roman Dorn , asistent pri prof. Divjak
as.mag. Petar Vračar , asistent pri prof. Kononenku
Jernej Južna
as.dr. Ciril Bohak
as.uni. dipl. ing. Matevž Pesek

Šifra predmeta

63206

Kreditne točke

6


Dodatna gradiva

Povezave