Laboratorij za algoritme in podatkovne strukture

 

V raziskavah, ki jih izvajamo v LALG, uporabljamo osnovno in poglobljeno znanje z raznih področij algoritmike (npr. zaporednih in vzporednih algoritmov, eksaktnih in neeksaktnih algoritmov, aproksimativnih, verjetnostnih in drugih hevrističnih algoritmov, teorije zahtevnosti, izračunljivosti ipd.) in sicer za reševanje raznih problemov, ki jih na raznih področjih poraja vsakdanjost, a so pretežki za naivno reševanje.

Laboratorij za algoritme in podatkovne strukture je vključen v globalno raziskovalno mrežo PlanetLab, ki trenutno vključuje že več kot 380 vodilnih akademskih organizacijin podjetij po vsem svetu. Na voljo nam je več kot 780 zmogljivih računalnikov, na katerih lahko preizkušamo različne porazdeljene algoritme, protokole in storitve.

Kje smo?

Laboratorij za algoritme in podatkovne strukture se nahaja v prostoru R2.30 v drugem nadstropju stavbe FRI na Večni poti 113 v Ljubljani.


Sodelavci


Izbrane objave

 • ROBIČ, B., KOROŠEC, P., ŠILC, J. Ant colonies and the mesh-partitioning problem. In OLARIU, S. et al. Handbook of bioinspired algorithms and applications, Chapman & Hall, 2006
 • UNGERER, T., ROBIČ, B., ŠILC, J. A survey of processors with explicit multithreading. ACM computing sureys 35: 29-63 (2003)
 • ČIBEJ, U., SLIVNIK, B., ROBIČ, B. The complexity of static data replication in data grids. Parallel computing 31(8/9):900-912(2005)
 • DOBRAVEC, T., ŽEROVNIK, J., ROBIČ, B.. An optimal message routing algorithm for circulant networks. J. systems architecture 52(5):298-306(2006)
 • SLIVNIK, B., VILFAN, B.. Producing the left parse during bottom-up parsing. Information processing letters 96(6):220-224(2005)
 • MIHELIČ, J., ROBIČ, B. Solving the k-center problem efficiently with a dominating set algorithm. J. computing information technology. 13(3):225-233(1995)
 • ŠILC, J., ROBIČ, B., UNGERER, T.. Processor architecture : from dataflow to superscalar and beyond. Springer, 1999, ISBN 3-540-64798-8.
 • ROBIČ, B., VILFAN, B. Improved schemes for mapping arbitrary algorithms onto processor meshes. Parallel computing 22:701-724 (1996)
 • DOBRAVEC, T., ROBIČ, B., ŽEROVNIK, J. Permutation routing in double-loop networks : design and empirical evaluation. Journal of systems architecture 48:387-402(2003)
 • UNGERER, T., ROBIČ, B., ŠILC, J. Multithreaded processors. Computer j. 45:320-348(2002)
 • TROBEC, R., SLIVNIK, B., GERŠAK, B., GABRIJELČIČ, T. Computer simulation and spatial modelling in heart surgery. Comput. biol. med.. 28(4):393-403(1998)
 • ROBIČ, B., KOLBEZEN, P., ŠILC, J. Area optimization of dataflow graph mappings. Parallel computing 18:297-311(1992)
 • KOROŠEC, P., ŠILC, J., ROBIČ, B. Solving the mesh-partitioning problem with an ant-colony algorithm. Parallel computing 30:785-801(2004)
 • MOČNIK, J., TROBEC, R., ROBIČ, B. Integration of load balancing in CORBA environment. Parallel algorithms appl., 18:99-105(2003)
 • ROBIČ, B., ŽEROVNIK, J. Minimum 2-terminal routing in 2-jump circulant graphs. Comput. artif. intell. 19(1): 37-46(2000)
 • ROBIČ, B., ŠILC, J. Algorithm mapping with parallel simulated annealing. Comput. artif. intell. 14:339-351(1995)
 • DOBRAVEC, T., ROBIČ, B., VILFAN, B.. Dynamic shortest path routing in 2-circulants. Proc. 17th Int. Symp. Computer and Information Sciences, Orlando, Florida, USA, 2002
 • DOBRAVEC, T., ROBIČ, B., VILFAN, B. Restricted shortest paths for routing in 2-circulant networks. Proc. Int. Conf. Communications and Computer Networks, Cambridge, USA, 2002
 • ČIBEJ, U., SLIVNIK, B., ROBIČ, B. Modeling of data replication in data grids. Proc. Cracow '04 Grid Workshop, Cracow, Poland, 2004
 • JOVANOVIČ, U., SLIVNIK, B.. A peer-to-peer search in data grids based on ant colony optimization. Proc. 1st Int. Conf. on Software and Data Technologies, Setúbal, Portugal, 2006
 • JOVANOVIČ, U., MOČNIK, J., NOVAK, M., PIPAN, G., SLIVNIK, B.. Using ant colony optimization for collaborative (re)search in data grids. Proc Cracow '05 Grid Workshop, 2005, Cracow, Poland.
 •  

Projekti

Zaključeni projekti

LALG