ASPIC: Argumentation Service Platform with Integrated Components

Naročnik (šifra): European Commision (IST-002307)
Tip projekta: Evropski projekt iz okvirnega programa Evropske komisije
Trajanje projekta: 2004 - 2007
Spletna stran projekta

Sodelavci na projektu 

ASPIC je usmerjen v razvoj in implementacijo informacijskih storitev, ki temeljijo na semantično bogatem logičnem zapisu in tehnikah argumentacije. Argumentacija je način sklepanja, kjer se končni sklep izpelje na podlagi argumentov "za" in "proti". Bistvena prednost storitev, ki temeljijo na argumentaciji, je, da svoje odlocitve podprejo z argumenti, kar povzroci večje zaupanje pri uporabnikih teh storitev.

Cilj projekta je razviti nove "argumentacijske" metode za pomoč pri odločanju, za izvajanje komunikacije med agenti in v strojnem učenju. Razvite metode in orodja bodo uporabljena v dveh aplikacijah (medicinski in poslovni), ki bosta ilustrirali uporabnost metod na praktičnih primerih.  


Raziskovalni dosežki

Razvoj metode za strojno učenja, ki se lahko uči iz podatkov in argumentov (Mozina s soavtorji 2006).


Izbrane objave

Možina Martin, Žabkar Jure, Bratko Ivan. Argument Based Rule Learning, ECAI 2006.