X-MEDIA: Large Scale Knowledge Sharing and Reuse Across Media

Naročnik (šifra): European Commission (FP6-26978)
Tip projekta: Evropski projekt iz okvirnega programa Evropske komisije
Trajanje projekta: 2006 - 2010
Spletna stran projekta

Sodelavci na projektuV projektu X-Media se ukvarjamo s problemom upravljanja znanja (ang. knowledge management) v velikih porazdeljenih sistemih. Cilj projekta je razviti metodologije in tehnike ter implementirati sisteme, ki bodo omogocali delo z znanjem pridobljenim iz razlicnih vrst podatkov (slike, tekst, podatki) in shranjenim na razlicnih mestih (razlicne podatkovne baze, baze znanja, itd.).