Odkrivanje znanj in vizualizacija tekstovnih podatkov

Naročnik (šifra): Slovene Research Agency (PROTEUS 07-08)
Tip projekta: Bilateralni projekt
Trajanje projekta: 2007 - 2008


V bilateralnemu projektu med FRI in Institut de recherche en informatique et systemes aleatoires - IRISA, Université RENNES 1, se bomo ukvarjali z metodami za odkrivanje znanj iz tekstovnih podatkov ter razvijali različne tehnike za vizualizacijo tekstovnih podatkov in podobnosti med njimi.