Javni poziv za financiranje in vključevanje raziskovalcev v portugalske raziskovalne institucije

8. september 2010

Portugalska fundacija za znanost in tehnologijo (FCT) bo 1. oktobra 2010 objavila javni poziv za financiranje in vključevanje raziskovalcev v portugalske raziskovalne institucije - Welcome II.
 

Program, ki je sofinanciran s strani 7. okvirnega programa Evropske komisije za raziskave in razvoj, je namenjen podoktorskim raziskovalcem, ki so na svoji karierni poti vsaj zadnja tri leta preživeli izven držav članic Evropske unije in držav sodelujočih v 7. okvirnem programu, od njihovega kariernega povratka v Evropo pa je preteklo največ šest mesecev.

Izbrani raziskovalci bodo z gostiteljskimi organizacijami podpisali triletne pogodbe, opravljali pa bodo raziskave po lastni izbiri. Delovni jezik programa je angleščina, od prijaviteljev pa se pričakuje, da je prijava zasnovana skupaj s potencialno gostiteljsko institucijo.

Rok za prijavo je 12. december 2010.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani (v angleškem jeziku):

V primeru vprašanj se obrnite neposredno na:
E - pošta: welcome2@fct.mctes.pt
Tel.: 00 351 213 924 446 od 8:00 do 16:00 ure

Informacije o razpisih Evropske komisije so objavljene na spletni strani.

Seznam novic