AgentGrid: Načrtovanje večagentnih sistemov s pomočjo okolja GRID

Naročnik (šifra): Agencija za raziskovalno dejavnost RS, MVZT - Direktorat za informacijsko družbo (V2-0129)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2004 - 2006


Današnja informacijska infrastruktura skriva velik potencial v integraciji računalniških virov. Integracijo računalniških virov lahko dosežemo z uporabo okolij grid, ki pa tipično zahtevajo zapletene postopke namestitve in uporabe in so zaradi kompleksne zasnove težko prilagodljiva. Zaradi navedenega je uporaba okolij grid za majhne organizacije (šole, raziskovalni laboratoriji, majhna podjetja) pogosto pretežavna. V okviru projekta Agentgrid poteka razvoj lastnega okolja grid. Ta bo omogočal preprosto namestitev, upravljanje, prilagoditev in uporabo okolja in bo namenjen predvsem izkoriščanju računskih virov. Razvito okolje grid bomo preiskusili pri študiju uporabe evolucijskega računanja pri načrtovanju večagentnih sistemov s poudarkom na kooperativnosti delovanja agentov. Konkretno bomo reševali problem globalne koordinacije sistema semaforiziranih križišč ob uporabi okolja Agentgrid.