CoSy - Cognitive Systems for Cognitive Assistants

Naročnik (šifra): Evropska komisija (FP6-004250-IP)
Tip projekta: Evropski projekt iz okvirnega programa Evropske komisije
Trajanje projekta: 2004 - 2008
Spletna stran projekta

Sodelavci na projektuProjekt Cognitive Systems for Cognitive Assistants CoSy je evropski raziskovalni integrirani projekt 6. okvirnega programa, katerega osnovni namen je proučevanje in razvoj umetnih spoznavnih sistemov. Delo zajema multidisciplinarne raziskave arhitekture spoznavnih sistemov, predstavitev, zaznavnih mehanizmov, učenja, načrtovanja, sklepanja, komunikacije ter interakcije z okolico, ki so predpogoj za izgradnjo fizičnega, integriranega in večfunkcionalnega inteligentnega sistema. Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme LUVSS v projektu sodeluje z raziskavami na področju umetnega spoznavnega vida. Predvsem se osredotočamo na inkrementalno vizualno učenje hierarhičnih predstavitev zunanjega sveta ter na izgradnjo kognitivnih prostorskih map. Eksperimentalno delo poteka na mobilnih robotskih platformah, opremljenih s stereo sistemi kamer, panoramskimi kamerami ter globinskimi tipali.