E-gradiva za računalništvo in informatiko

Naročnik (šifra): MŠŠ in Evropski socialni sklad (3311-06-297038)
Tip projekta: Projekt strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2006 - 2007
Spletna stran projekta

Sodelavci na projektuV sklopu projekta bomo v skladu s prijavnimi razpisi in v skladu s standardi SCORM razvili ali predelali e-gradiva, s katerimi bomo v celoti pokrili naslednje predmete: Računalništvo (za tehniške gimnazije), Računalniški sistemi in omrežja (za tehniške gimnazije) ter Informatika (splošne gimnazije). Vsebinsko bo izdelava temeljila na učnih načrtih navedenih predmetov in na obstoječih digitaliziranih gradivih, ki se uporabljajo pri pouku v partnerskih VIZ, delno pa tudi na prilagojenih elektronskih gradivih, ki so bila razvita na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Tehnična izvedba bo vsebovala pretvorbo v HTML obliko, integracijo z javanskimi, javascriptnimim flash in drugimi multimedijskimi vložki ter z elementi, ki jih zahteva standard SCORM in tipični LMS sistemi. Gradiva bodo uporabna predvsem za utrjevanje znanja učencev, hkrati pa bodo tudi uporabna kot alternativna gradiva za učitelje. Gradivo bo lahko služilo tudi kot osnova za izobraževanje na daljavo, kar pride v poštev v primeru obolelih dijakov, dijakov športnikov ipd. Na voljo bodo na več strežnikih z zrcaljenimi vsebinami pa tudi na CD.


E-gradiva za računalništvo in informatiko