ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture

Naročnik (šifra): ARRS, MVZT (V2-0216)
Tip projekta: Slovenski ciljno-razvojni projekt
Trajanje projekta: 2006 - 2008
Spletna stran projekta

Cilj projekta "ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture" je nadgradnja digitalnega arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (v nadaljevanju DaGNI) v smeri semantične povezljivosti multimedijskih vsebin in izgradnje multimedijskih aplikacij. Dolgoročni cilj je, da z digitalizacijo obstoječega gradiva zagotovi in omogoči:

  • dolgoročno ohranitev tako originalnega kot digitalnega gradiva,
  • optimizacijo zbiranja in obdelave gradiva (prehod iz analognih tehnologij in      postopkov v digitalne – digitalna produkcija in postprodukcija),
  • semantično povezljivost vsebin,
  • multimedijsko prezentacijo vsebin,
  • e-izobraževanje: omogočiti interdisciplinarnost znanstvenoraziskovalnega dela v smislu povezovanja različnih znanstvenoraziskovalnih principov (glede na širok spekter med seboj semantično povezanih vsebin), ter
  • integracijo bogate slovenske kulturne dediščine v evropski in širši kontekst.