CogX - Cognitive Systems that Self-Understand and Self-Extend

Naročnik (šifra): Evropska komisija (ICT – 215181 – CogX)
Tip projekta: Evropski projekt iz okvirnega programa Evropske komisije
Trajanje projekta: 2008 - 2012
Spletna stran projekta

Sodelavci na projektuGlavni cilj projekta je razviti enotno teorijo samo-razumevanja in samo-razširitve znanja s prepričljivim prenosom ter implementacijo te teorije na robota.

S samo-razumevanjem je mišljeno, da se robot zaveda pomanjkljivosti svojega znanja in negotovosti v svojih prepričanjih.

S samo-razširitvijo pa ej mišljena sposobnost robota, da lahko razširi svoje sposobnosti in znanje s pomočjo načrtovanja učnih aktivnosti in izvrševanjem le-teh.