24.
sep
Zagovor diplomskega dela: Uroš Koritnik
ob 09:00

Naslov diplomskega dela: Mobilna aplikacija za spremljanje prihodov v javnem potniškem prometu

 

Povzetek:

Čas prihoda avtobusa ali vlaka na postajo je za potnike javnega prometa ena izmed najpomembnejših informacij. Zaradi nepredvidljivosti prometa se ta čas nenehno spreminja in prihaja do zamud ter predčasnih prihodov avtobusov in vlakov. Če potniki najnovejših podatkov o prihodih ne dobijo pravočasno, zanje to velikokrat pomeni zamujen prevoz ali prekomerno čakanje na postajah, kar pa jih odvrača od uporabe javnega prometa. V diplomskem delu smo razvili mobilno aplikacijo, ki združuje podatke o prihodih več prevoznikov avtobusnega medkrajevnega in mestnega prometa ter železniškega prometa. Poleg voznih redov potnikom omogočamo vpogled tudi v realnočasovne podatke, s katerimi lahko vidijo trenutne lokacije avtobusov in vlakov ter njihove napovedane prihode. Tako imajo čimveč informacij, da lažje časovno načrtujejo svojo pot.

 

Mentor: doc. dr. Rok Rupnik

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Uroš Čibej (predsednik),

doc. dr. Dejan Lavbič (član),

doc. dr. Rok Rupnik (mentor). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35