Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Joint Research Centre - JRC Ispra, Italija, vabita k prijavi na razpis za doktorsko usposabljanje na področju strojnega učenja in varnosti IoT. Dve leti raziskovalnega usposabljanja bo kandidat preživel na JRC v Italiji, preostali del raziskovanja pa bo potekal na UL FRI.

 

Raziskovalne teme:

  • Uporaba in razvoj metod strojnega učenja za analizo senzorskih podatkov in prometa brezžičnega omrežja z namenom sledenja aktivnostim in interakcijam v pametnem okolju, profiliranju uporabnikov ter sklepanja o zasebnih in občutljivih informacijah.
  • Razvoj tehnik za identifikacijo varnostnih groženj in izvajanje protiukrepov za zagotavljanje varnosti.
  • Zasnova sistema za prilagajanje varnostnih politik v pametnih napravah.

 

Razpisano mesto doktorskega usposabljanja pokriva šolnino in plačilo za raziskovalno delo na JRC (približno 2.200 EUR na mesec) ter zagotavlja mesto raziskovalca na UL FRI (približno 1.100 EUR na mesec, kandidate pa spodbujamo, da sodelujejo tudi pri poučevanju).

 

Rok za prijavo je 17. avgust 2018.

 

Besedilo razpisa: Call for Collaborative Doctoral Programme

Prijavnica: Application form

Poleg prijave na doktorsko usposabljanje mora kandidat obvezno oddati tudi prijavo za vpis na doktorski program UL FRI Računalništvo in informatika: Doktorski program

 

Za več informacij o programu usposabljanja kontaktirajte doc. dr. Veljka Pejovića.

Za več informacij o prijavnem postopku kontaktirajte Mednarodno pisarno FRI.