DRUŠTVO ALUMNI UL FRI

 

Na UL FRI deluje Društvo Alumni UL FRI.

Društvo Alumni UL FRI
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Vodstvo

Predsednik: 
Primož Krajnik

Tajnik:
Patricio Bulić, DR RI '04

Nadzorni svet: 
Primož Krajnik (predsednik),
Patricio Bulić (tajnik), DR RI '04
Andrej Brodnik (član), MAG RI '88
Dušan Omerčevič (član), MAG RI '10
Žiga Debeljak (član),
Vida Groznik (članica),
Žiga Hajdukovič (član), 

Nadzorni odbor:
Matej Golob (predsednik), UDI RI '02
Marko Robnik Šikonja (član), DR RI '01
Mateja Jankovič (članica), UDI RI '85

Častno razsodišče:
Alenka Starc (predsednica), MAG RI '04
Nina Krmac (član), UDI RI'02
Tomaž Kovačič (član), UDI RI '12