Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN Academic Alliance) ali Microsoft Imagine je letni naročniški program, ki je namenjen posebej akademskim inštitucijam, fakultetam, laboratorijem in študentom študijskih programov računalništva in informatike, saj omogoča pridobitev Microsoftovih razvojnih orodij, platform in strežnikov za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene. Že vrsto let je v ta program vključena tudi Fakulteta za računalništvo in informatiko.
 
Do uporabe programske opreme iz programa Microsoft Imagine so upravičeni:
  • vsi redni študenti Fakultete za računalništvo in informatiko in
  • zaposleni na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Vsi, ki so upravičeni do uporabe programske opreme iz programa Microsoft Imagine, lahko dobijo programsko opremo tudi za uporabo na osebnem računalniku doma v pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne namene. Pri uporabi te programske opreme morajo ravnati v skladu zahtevami Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programa MSDNAA, da bi zadostili zahtevam naročniškega programa.


Prva prijava v sistem izposoje Microsoft Imagine


Za uporabo sistema Microsoft Imagine  potrebujete svoj e-poštni naslov, saj del komunikacije sistema z uporabnikom poteka preko elektronske pošte. Vsak študent se mora pred prvo uporabo sistema registrirati (gumb "Register") in vpisati svoj “username”: vpisno številko in DAN rojstva ([vpisna številka][dan rojstva])
Primer za Username polje:
Če je vaša vpisna številka 63044404 in ste rojeni 8. aprila 1987, potem za registracijo vpišete: 6304440408

Nato na preko prejete pošte na fakuletni e-poštni naslov (xy1234@student.uni-lj.si) dokončate registracijo.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije o programu  in o izposoji programske opreme Microsoft Imagine dobite po elektronski pošti pri Microsoft Imagine administratorju na FRI(imagine@fri.uni-lj.si).