• Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA 2018
Objave

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v koledarskem letu 2018 na univerzah v ZDA, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi meduniverzitetnih sporazumov (gre za sporazume, ki niso Erasmus+ bilateralni sporazumi).


V okviru tega razpisa je možen obisk naslednjih institucij v ZDA:

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.