• Vpis v višje letnike, ponavljanje in prošnje
Obvestila referata

Oddaja prošenj za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa študenta v izjemnih primerih je možna med 1. in 13. septembrom 2021.


Za dodatne informacije si poglejte Pravilnik za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa študenta v izjemnih primerih za bolonjske študijske programe.

Oddaja prošenj in dokazil poteka preko informacijskega sistema Studis.