• Šifra predmeta:63546G
  • Vsebina

Analiza prostorskih podatkov / Spatial Data Analysis

V zadnjem desetletju se je količina zbranih podatkov znatno povečala. Z GPS, satelitskimi tehnologijami in podobnimi tehnologijami zajema prostorskih podatkov in napredka tehnologij za hranjenje velikih količin podatkov, se je povečala tudi potreba po metodah za obdelavo in modeliranja prostorskih podatkov. Znanje prostorske statistike je zato dandanes uporabno v mnogih znanstvenih področjih kot ekologija, meteorologija, epidemiologija, klimatologija, geologija, geografija in tudi v družbenih znanostih.

Namen predmeta je predstaviti osnovne pojme analize prostorskih podatkov (prostorske statistike in prostorskega rudarjenja podatkov) podkrepljeno s praktičnim problemi. Predstavila bom klasične metode in jih razširila na bolj moderne metode prostorske statistike (bayesovske metode). Predmet bo razdeljen na štiri sklope; obdelava geostatističnih podatkov (prostorsko referencirani podatki), obdelava podatkov na mreži in obdelava točkovnih vzorcev, zaključila bom z nekaj osnovnimi metodami prostorskega strojnega učenja kot prostorsko gručenje in prostorska regresija.

Predmet se ne bo toliko osredotočil na matematično teorijo posameznih metod, ampak se bo na praktično uporabo in praktične primere. Pri vajah bo poudarek na obdelavi in modeliranju prostorskih podatkov s statističnim paketom R in že obstoječimi knjižnicami za vizualizacijo, analizo in modeliranje prostorskih podatkov (še posebej s knjižnico R

  • Študijski programi