• Šifra predmeta:63547
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študenti imajo morda napačen vtis, da so algoritmi in podatkovne strukture znanost o postopkih urejanja in obratih uravnoteženih dreves. Prva naloga predmeta je odpraviti ta škodljivi vtis in pokazati, da so drevesa, bisekcija, teorija informacij, dvojiški številski sistem, končni avtomati in celo rekurzija (ta sploh!) najbolj vsakdanje reči na svetu.

Predmet daje slušateljem intuitivnejše razumevanje računalniških konceptov, usposablja pa jih tudi za poučevanje teh tem. Videli bomo, kako vse to razlagati tako intuitivno in preprosto, da je razumljivo celo desetletnemu otroku: končni avtomati postanejo iskanje otoka zakladov, NP-polne probleme predstavimo s piranskimi sladoledarji, strojno učenje pa razložimo z računalnikom, sestavljenim iz bonbonov. Kako je vse to videti, si lahko ogledate na strani z materiali, ki jih bomo uporabljali pri predmetu in v novici o poletni šoli, ki smo jo pripravili za osnovnošolce.

Novo v letu 2014/15: v okviru predmeta bodo morali študenti pripraviti materiale za izvedbo tehničnih dni ali podobnih dogodkov za osnovno- ali srednješolce in sodelovati pri njihovi izvedbi. Na ta način bodo praktično urili svojo zmožnost nastopanja in dela z otroki.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
10
ur
laboratorijskih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.18