• Šifra predmeta:63835A
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Izbrana poglavja iz umetne inteligence II: Napredna poglavja iz omrežne znanosti (ANTS)

 

Omrežja ali grafi so prisotna na vsakem koraku. Primeri vključujejo družabna omrežja, svetovni splet, nevronsko mrežo, sklicevanja med WikiLeaks depešami, Supervizor, pripadnost teroristov, shemo linij LPP, vodovod in človeške možgane. Pri tem pa je v številnih realnih omrežjih moč opaziti karakteristične vzorce povezovanja, ki jih značilno ločijo od regularnega ali naključnega sveta. Omrežja tako predstavljajo pomembno orodje za preučevanje realnih sistemov že od 18. stoletja dalje. Dočim pa lahko manjša omrežja narišemo z roko in preučujemo s prostim očesom, smo pri realnih omrežjih primorani k uporabi specializiranih računalniških algoritmov, tehnik in modelov. Slednje je pred približno 20 leti vodilo k nastanku novega področja imenovanega omrežna znanost.

 

Predmet bo najprej predstavil jezik omrežij ter podal pregled temeljnih konceptov in tehnik za analizo velikih realnih omrežij. V glavnem delu predmeta bodo študentje spoznali izbrana napredna poglavja omrežne znanosti s posebnim poudarkom na praktični uporabnosti predstavljenih pristopov. Poglavja bodo vključevala metrike vozlišč, vzorce in skupine, globalno zgradbo omrežij ter vzorčenje, primerjavo, modeliranje, rudarjenje, inferenco, prikaz in dinamiko omrežij. Zadnji del predmeta bo namenjen vabljenim predavanjem o omrežni znanosti z vidika matematikov, fizikov, sociologov in drugih.

 

Cilj predmeta ni podati obsežno teoretično diskusijo ali poglobljen pregled izbranih poglavij, ampak predstaviti bogat nabor pristopov omrežne znanosti, ki bi jih študentje lahko uporabili v okviru lastnega doktorskega dela. Slednje bo predstavljalo glavni del obveznosti pri predmetu.

 

Razen jasno zastavljene doktorske teme, predmet ne zahteva posebnega predznanja. Kljub temu pa bo študentom koristilo dobro poznavanje teorije grafov, teorije verjetnosti in linearne algebre, trdno programersko znanje v jeziku po lastni izbiri ter veščine raziskovalnega dela in znanstvenega pisanja.

 

Predmet se izvaja v poletnem semestru z začetkom 26. februarja 2018 in traja štirinajst tednov. Predavanja in vaje bodo potekala v angleščini ali slovenščini.

 

Za več glej eUčilnica.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.15 - Kabinet
Drugo
Prostor:R2.06 - Kabinet