• Šifra predmeta:63255
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Pri predmetu Spletno programiranje se bomo posvetili pregledu nad tehnologijami, ki se uporabljajo pri delovanju spleta, spletnih strežnikov, brskalnikov in spletnih aplikacij. Pregledali bomo osnove izdelave in oblikovanja spletnih strani (HTML5, CSS, XML) ter jih nadgradili s pregledom tehnologij na strani klienta (JavaScript) in strežnika (AJAX, ASP.NET, Ruby/Rails, spletne storitve).

Cilj predmeta je študentu podati širino znanj, povezanih z delovanjem raznovrstnih sodobnih spletnih tehnologij in razvojnih okolij in študenta usposobiti za samostojno učenje novih heterogenih tehnologij v razvoju.

Predmet je sestavljen iz predavanj, laboratorijskih vaj in projekta (lastne spletne aplikacije), ki ga študenti zagovorijo ob koncu semestra.

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
10
ur
laboratorijskih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.27-LBRS
Asistent
Prostor:R3.53-LUSY